Impressum

Dr. (Univ. Belgrad) Nikola Krizmanic

Elbklinik Hamburg
Borsteler Chaussee 55
D-22453 Hamburg

Tel. : 040 / 883 606 590
Fax: 040 / 883 606 595

info@dr-krizmanic.de
www.dr-krizmanic.de

Odgovorno lekarsko udruženje:

Ärztekammer Hamburg
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg

Nadzorni organ:

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
Heidenkampsweg 99
20097 Hamburg

Naziv radnog mesta (FRG):

Naziv radnog mesta: Specijalista medicine uha, nosa i grla
Dodatna oznaka: Plastična hirurgija
Stručna i dodatna zvanja dodeljena su u SR Nemačkoj.

Profesionalni propisi:

Stručni propisi Hamburškog lekarskog društva
Zakon o medicinskim profesijama slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga
Profesionalni propisi kojima ova veb stranica podleže mogu se videti na veb stranici Hamburškog lekarskog društva.

Odgovoran za sadržaj prema §5 Zakona o telekomunikacijama (TMG):

Herr Dr. (Univ. Belgrad) Nikola Krizmanic

Koncept, dizajn, programiranje:

www.awdizradasajtova.com
office@absolutewd.rs

Zaštita podataka:
Vaše poverenje nam je važno. Za pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i informacija, kontaktirajte nas, Dr. (Univ. Beograd) Nikola Krizmanić.

Administratori websajta i dr (Univ. Beograd) Nikola Krizmanić koristiće vaše lične podatke isključivo u svrhu tehničke administracije i da ispuni vaše želje i zahteve ili da odgovori na vaš upit.
Vaši lični podaci neće biti prosleđeni, prodati ili na drugi način preneti trećim licima.

Odricanje od odgovornosti:
Kao pružalac usluga, mi, Dr. (Univ. Beograd) Nikola Krizmanić prema § 7 Abs.1 TMG je odgovoran za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonima.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj spoljnih veza ili za sadržaj povezanih stranica.
Isključiva odgovornost je na dobavljaču i vlasniku povezanih stranica.
Copiright  Dr. Nikola Krizmanić. Sva prava zadržana.

Scroll to Top